Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

1729 bf5f 390
Reposted frombatatouille batatouille
6858 bf97 390
Reposted fromverstreut verstreut
Avinashi

Przyjaciel.

Potrzebuję przyjaciela. Ale nie takiego na chwilę. Kogoś nieobecnego, a równocześnie będącego w każdej złej chwili. Kogoś kto wysłucha mojego płaczu, powyciąga sztylety z moich pleców i opatrzy rany. Potrzebuję przyjaciela. Na zawsze. Nie na chwilę. Na wieczność. 
Avinashi

Wędrowcy są zawsze wędrowcami wbrew własnej woli, inaczej zaliczają się do kategorii turystów lub wycieczkowiczów. 

— Leopold Tyrmand
Reposted fromcatchmelater catchmelater viadianazet dianazet
1331 c19e 390
Reposted frommajka majka viagdziejestola gdziejestola
Avinashi
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaMySoupx3 MySoupx3

May 20 2018

Avinashi
Jeśli nie mówi się tego, co się myśli, to po co myśleć?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Avinashi
5473 0eaa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
Avinashi
Inteligentna kobieta nie będzie na siłę szukać adoracji i łykać byle jakich słów od facetów. Ona nie potrzebuje przelotnych uczuć i tanich adoratorów. Wymaga szczerości, zdecydowania i zaangażowania. Nie da się oszukiwać. Nawet jeśli raz popełniła błąd, zaufała komuś (bo najzwyczajniej w świecie miała dobre serce), a ktoś to zaufanie wykorzystał i zdeptał – to ona uczy się na błędach. Nie da się drugi raz okłamywać, nie da sobą manipulować i nie pozwoli nikomu się wykorzystywać. Nie da kolejnej szansy zwykłemu pajacowi, a każdego kolejnego klauna rozgryzie momentalnie.
— Rafał Wicijowski fragment Lekcji 21 z książki "Oczami Mężczyzny"
Avinashi

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo vialabellavita labellavita
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
Avinashi
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Avinashi

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viasleepingsickness sleepingsickness
Avinashi
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
Avinashi
Nie ufam tym, którzy są przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, że nie znają ludzi.
— C. R. Zafon: "Gra anioła"
Reposted frompiksele piksele viairmelin irmelin
Avinashi
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viairmelin irmelin
Avinashi
1218 f122 390
Reposted fromnajmilej najmilej viairmelin irmelin
Avinashi
Tęsknię, w kurwę tęsknię
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Avinashi
7565 f9cc 390
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl